Rýmy

Rýmy k slovu

Tento nástroj funguje ako rýmový slovník. Možno ho použiť pri aktivitách ako je tvorba básní, tvorba sloganov, skladanie textov, atď. Zadaním poslednej slabiky slova ku ktorému chcete nájsť vhodný rým sa zobrazia všetky nájdené slová.

Náhodné príslovie:

Za dobré nečakaj dobré.

Ďalšie