Tajničky

Riešenie tajničky

Tento nástroj umožňuje vyhľadať slová, ktoré zapadajú do zvoleného vzoru. Typickým prípadom použitia je riešenie tajničky alebo doplnenie krížovky. Môže byť použitý pri riešení mobilných slovných hier ako pomôcka pre hry Slovné Hádanky, Obesenec, atď., ako aj pri riešení stolových hier ako pomôcka pre klasické krížovky, Scrabble, atď.

Náhodné príslovie:

Znosil ho, že by ani pes kus chleba od neho nevzal.

Ďalšie